Martölvan veitir viðskiptavinum sínum aðgang að Internetinu með tengingum yfir Wimax, leigulínu eð örbylgju að interneti. Notendur eru allir þeir aðilar sem nýta internettengingu frá Martölvunni, hvort sem þeir eru beintengdir eða tengdir bak við þriðja aðila. Allir aðilar sem nota internettengingu frá Martölvunni verða að hlíta notendaskilmálum þessum. Notendaskilmálum þessum kann að verða breytt án fyrirvara ef þörf krefur. Martölvan áskilur sér allan rétt til að ákvarða hvort ákvæði notendaskilmála hafi verið brotin.

Notendaskilmálar

 

1.      Notendum ber að virða siða- og umgengisreglur sem almennt eru viðhafðar á Internetinu.

2.      Martölvan áskilur sér rétt til að loka fyrirvaralaust fyrir tengingu verði brot á ákvæðum í notendaskilmálum þessum.

3.      Óheimilt er að dylja notendaauðkenni eða nota notendaauðkenni annarra til að villa á sér heimildir í tölvusamskiptum.

4.      Óheimilt er að dreifa tölvuveirum eða öðru er kann að trufla vinnu, tölvubúnað eða samskipti annarra.

5.      Notendum er óheimilt að endurselja aðgang að Internettengingu án sérstaks endursölusamnings við Martölvuna.

6.       Martölvan ber ekki ábyrgð á gögnum notenda. Notendur bera sjálfir ábyrgð á því að samskipti og gagnaflutningur yfir netkerfi Martölvuna séu örugg.

7.       Notendum er óheimilt að nota internettenginguna til að sækja efni eða dreifa efni þannig að það brjóti í bága við höfundarréttarlög og/eða hver önnur lög og reglugerðir sem við geta átt.

8.       Hvers kyns óumbeðnar tölvupóst- eða fjöldasendingar eru óheimilar, s.s. auglýsingar, áróður, villandi upplýsingar, hótanir eða annað efni sem getur valdið óþægindum eða sært blygðunarkennd annarra.

9.       Notkun sem veldur óeðlilegri umferð eða álagi á netkerfi Martölvunar eða internettengingum annarra er óheimil.

10.   Martölvan ber ekki ábyrgð á tjóni af völdum bilana, sambandsleysis eða truflana á internettengingum notenda við netkerfi Martölvunar. Martölvuna ber heldur ekki ábyrgð á tjóni sem þriðji aðili veldur, s.s. vegna skemmda, rangrar notkunar eða slyss.

11.   Óheimilt er að reyna að komast yfir lykilorð, aðgangslykla eða önnur gögn sem flutt eru yfir netkerfi Martölvunar.